ชมรมยิงปืน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหารได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 • รวมถึงฝึกฝนอบรมและต่อความรู้ทางด้านวิชาทหาร ส่งเสริมศักยภาพในการเป็นแพทย์ทหารที่ดี 

 • พร้อมช่วยเหลือทั้งการแพทย์และการรบในสถานการณ์คับขัน อีกทั้งยังเป็นการอบรมด้านคุณธรรม


กิจกรรมของชมรม

 • แข่งขันยิงปืนกระชับมิตร 7 สถาบัน (Shooting tour)

 • ยิงปืนกระชับมิตร 2 สถาบัน (CU-PCM)

 • แข่งขันยิงปืนอุดมศึกษา(กิจกรรมในอนาคต)

 • หลักสูตรทำนองรบ กิตติมศักดิ์(กิจกรรมในอนาคต)


หลักสูตรทำนองรบ กิตติมศักดิ์

 • หลักสูตรอบรมยิงปืนเบื้องต้นระยะสั้น ณ สนามยิงปืน ศูนย์รักษาความปลอดภัย 

 • ระยะเวลาในการอบรม 1-2วัน 

 • ประกอบด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับการยิงปืนและการฝึกปฏิบัติจริง 

 • ยิงปืนสั้นจำนวน30นัด 

เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมจะได้วุฒิบัตรและเครื่องหมายประจำหลักสูตร