ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,071 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,765 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 210,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 74,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 226,901.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง