ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,071 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,765 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 210,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 74,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 226,901.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย 2 โครงการ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 261,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถุงน้ำข้อเข่าในหุ่นฝึกการเจาะระบายน้ำ ข้อเข่า 1 รายการ เป็นเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 64,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตำราทางการแพทย์ จำนวน 26 รายการ รวมเป็นเงิน 106,610 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ตำราคู่มือปฏิบัติการ 1 รายการ 72,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 189,775 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พ. (หุ่นฝึกหัดทางการแพทย์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,080 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบเปรียบเทียบความไว และประสิทธิภาพการคัดแยกไข่พยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของเครื่องเขย่าอุจจาระอัตโนมัติกับ การเขย่าแบบมาตราฐาน และ โครงการวิจัยเรื่อง วิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 230,425 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 98,270 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,338 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ยี่ห้อ KYOWA รุ่น MEDILUX จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 99,995 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความผิดปกติของยีน ER ยีน PR ยีน HER2 และยีน MKI67 ในดีเอ็นเอที่ถูกปล่อยอย่างอิสระจากเซลล์ในร่างกายสู่กระแส โลหิตระหว่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกับสตรีสุขภาพดี จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 456,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพต้านพิษระบบประสาทของเซรุ่มเฉพาะชนิดต่อพิษงูทับสมิงคลาในกล้ามเนื้อคอลูกไก่ (โครงการต่อเนื่องปี 2) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 26,429 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง พลวัตรของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ ตับนอกพื้นที่การติดเชื้อประจำชุมชน ชนบท ภาคกลางประเทศไทย จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 120,170 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพต้านพิษระบบประสาทของเซรุ่มเฉพาะชนิดต่อพิษงูทับสมิงคลาในกล้ามเนื้อคอลูกไก่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 38,520 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการเรื่องการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไซโลสแอลฟา-ดี-กลูโคไซด์ด้วยเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติก จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 299,992 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัย จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 461,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง อุบัติการณ์การติดเชื้อลิชมาเนีย (Leishmaniasis) ในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) ในพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อในประเทศไทย ระยะที่ 2 จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 265,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม สป.ถาวร สาย พ. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 50,140 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ของเครื่องเป่าลมร้อนเปรียบเทียบระหว่างบริเวณส่วนบนกับส่วนล่างของร่างกายผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัดช่องท้อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัย จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 438,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องความไวของยาอนุพันธ์ 8-aminoquinolines และยาอนุพันธุ์ artemisinin ต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารัมระยะมีเพศในเชื้อที่ทำให้ดื้อยาในหลอดทดลอง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 269,165 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเคมีสาร สป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการการศึกษานำร่องโครงการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ใหญ่แบบนิ่ม (Soft cadaver) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 397,500 บาท

34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจห้องปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่องชมรมอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการและผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 190,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 255,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น เปรียบเทียบในผู้ป่วยโรคต้อหินมุมเปิดปฐมภูมิ, ผู้ป่วยโรคต้อมุมเปิดที่มีความดันตาปกติ และผู้ป่วยโรคตาชนิดอื่น ๆที่ไม่ใช่ต้อหินในชาวไทย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 91,000.12 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 130,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะบกพร่องเอนไซม์เบต้ากลูโคซีรีโบรสิเดสหรือเอนไซม์แอซิดซัลฟิงโกมัยอีลินเนสในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,910 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ใช้ในกิจกรรมโครงการวิจัย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 135,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 49,969 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ กล้องส่องตรวจกล่องเสียงชนิดไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,075 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,625 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนงานบริการทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง