ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,071 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,765 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองสาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 210,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 74,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 226,901.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย 2 โครงการ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 261,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถุงน้ำข้อเข่าในหุ่นฝึกการเจาะระบายน้ำ ข้อเข่า 1 รายการ เป็นเงิน 14,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 64,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตำราทางการแพทย์ จำนวน 26 รายการ รวมเป็นเงิน 106,610 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ตำราคู่มือปฏิบัติการ 1 รายการ 72,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 189,775 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย พ. (หุ่นฝึกหัดทางการแพทย์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,080 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบเปรียบเทียบความไว และประสิทธิภาพการคัดแยกไข่พยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของเครื่องเขย่าอุจจาระอัตโนมัติกับ การเขย่าแบบมาตราฐาน และ โครงการวิจัยเรื่อง วิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 230,425 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 98,270 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,338 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ยี่ห้อ KYOWA รุ่น MEDILUX จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 99,995 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง